Aangifte inkomstenbelasting; hoe werkt het?

Share on facebook
Delen
Share on twitter
Delen
Share on linkedin
Delen
Share on whatsapp
Delen
Share on pinterest
Delen
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on pinterest

Aangifte doen voor je inkomstenbelasting. Er is vrijwel geen zelfstandig ondernemer die het graag doet, maar toch moet iedereen het doen. Ook jij ontkomt hier niet aan. Maar maak je geen zorgen, door het lezen van deze blog krijg je alles te weten over het doen van je aangifte.

Wat is aangifte inkomstenbelasting?

Als zelfstandig ondernemer valt de winst uit jouw bedrijf onder de inkomstenbelasting. Het gaat in dit geval over box 1 van de belastingaangifte: inkomen uit werk en woning. Het is belangrijk dat je goed oplet hoe de belastingdienst jou ziet:

  1. Ben je ingeschreven in de Kamer van Koophandel? Dan zullen zij jouw inschrijving bij de belastingdienst hebben voltooid. In andere woorden, je wordt gezien als ondernemer!
  2. Als je niet ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel, dan word je gezien als particulier en loop je verschillende aftrekposten mis. Het is dus zeer belangrijk dat je bij de belasting wordt gezien als bedrijf voordat je aangifte doet.

Waar betaal je als ondernemer inkomstenbelasting over?

Uit de balans en jaarrekening kan jij jouw winst berekenen. Hierover moet je inkomstenbelasting betalen, dus over je winst betaal je inkomstenbelasting. Naast de verschillende belastingen moet een ondernemer ook een bijdrage leveren aan de ziekteverzekering. Voor het jaar 2020 geldt dat je 5.45% van je belastbare inkomen (tot maximaal een belastbaar inkomen van € 57.232) moet betalen aan de zorgverzekeringswet. Het belastbare inkomen is een optelsom van alle omzet minus je kosten en je aftrekposten.

Aftrekposten voor een zelfstandig ondernemer

Als ondernemer heb je een aantal regelingen waarmee je korting krijgt op je belasting, genaamd aftrekposten.

Ten eerste geldt er een aftrekpost voor de omzetbelasting. De omzetbelasting wordt ook wel de btw genoemd. Je moet over alle verkochte goederen de verplichte btw betalen. De btw die jij hebt betaald voor kosten van jouw bedrijf mag je hier weer vanaf trekken. Vergeet hiervoor niet alle bonnetjes te bewaren, de belastingdienst wil namelijk wel bewijs zien van deze gekochte goederen.

Ten tweede gelden er aftrekposten voor de inkomstenbelasting:

  • Investeringsaftrek; Als je investeert in dure, energievriendelijke of milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen kan het zijn dat je in aanmerking komt voor een investeringsaftrek.
  • Zelfstandigenaftrek; het gedeelte van jouw inkomen wat je belastingvrij mag verdienen.
  • Startersaftrek; geen zelfstandige aftrekpost, maar een verhoging van de zelfstandigenaftrek.
  • MKB-winstvrijstelling; na de bovengenoemde aftrekposten hou je winstbedrag X over. 14% van bedrag X wordt de winstvrijstelling genoemd. Deze 14% mag je van je totale winst aftrekken.
  • Meewerkaftrek; wanneer jouw partner meehelpt in de zaak zonder loon te ontvangen.
  • WBSO-subsidie; subsidie wanneer jij actief bent in technologische innovatie.
  • Kleineondernemersregeling (KOR); mogelijk wanneer je minder dan € 20.000 omzet hebt verdiend in een kalenderjaar.

Ga voor elk van deze aftrekposten na of jij in aanmerking komt volgens de belastingdienst. Deze verlagen namelijk allemaal je belastbaar inkomen, waardoor jij meer overhoudt!

Totaalplaatje belastingaangifte

Goed. Nu is er een hoop informatie gegeven, dus laten we het nog even verduidelijken in een voorbeeld. Patricia heeft in 2020 € 60.000 omzet gedraaid. Dit bedrag is exclusief btw. Daarvoor heeft zij € 10.000 aan kosten gemaakt. Patricia mag gebruik maken van de volgende aftrekposten: zelfstandigenaftrek, startersaftrek en MKB-winstvrijstelling.

Omzet (inclusief btw) = € 68.400             
Kosten (inclusief btw) = € 11.400

Omzetbelasting

Petra heeft dus € 8.400 aan btw (omzetbelasting) ontvangen en € 1.400 aan btw betaalt. Daarom moet zij nog € 7.000 afdragen aan de belasting aan btw.

Zelfstandigenaftrek en startersaftrek

Zoals gezegd mag Patricia gebruik maken van de zelfstandigenaftrek en startersaftrek. Deze posten zijn maximaal € 7.030 + € 2.123 = € 9.153. Aangezien Petra’s winst hoger is dan € 9.153 mag zij dit bedrag volledig aftrekken.

MKB-winstvrijstelling

De MKB-winstvrijstelling is 14% van de winst (na aftrek van zelfstandigenaftrek en startersaftrek). De winst (zonder btw) was € 60.000 – € 10.000 = € 50.000. Daar haal je de zelfstandigen- en startersaftrek vanaf € 50.000 – € 9.143 = € 40.847. Daarover wordt de MKB-winstvrijstelling berekend, dat geeft € 40.847 *  14% is een vrijstelling van € 5.718,58.

Belastbare inkomen

Je belastbare inkomen voor de periode is dus € 68.400 (omzet) – €11.400 (kosten) – € 7000 (btw) – € 9.153 (zelfstandigen- en startersaftrek) – € 5.718, 58 (MKB-winstvrijstelling) = € 35.128,42.

Zorgverzekeringswet

Voor de zorgverzekeringswet zal Patricia dus 5,45% van €35.128,42 moeten betalen = €1.914,50.

Inkomstenbelasting

In Nederland zijn er verschillende percentages die je aan inkomstenbelasting moet betalen, afhankelijk van de hoeveelheid belastbaar inkomen dat jij hebt. Voor 2020 gelden de onderstaande bedragen en percentages:

Aangifte inkomstenbelasting bedragen en percentages
Aangifte inkomstenbelasting: bedragen en percentages

Voor de inkomstenbelasting zal Patricia’s bedrijf dus 37,35% van €35.128,42 moeten betalen. Dit komt neer op een bedrag van € 13.173,16.

Totaal te betalen belasting

De totale som aan belastingen zijn dan: € 7.000 (btw) + € 1.194,50 (zorgverzekeringswet) + € 13.173,16 (inkomstenbelasting) = € 21.367,66. Dit bedrag kunt u dus digitaal aangifte voor doen via de internetsite van de Belastingdienst, met aangifte- of administratiesoftware of via een fiscaal dienstverlener.

Kun jij hulp gebruiken bij de inkomstenbelasting of heb jij andere vragen over ondernemerschap? Neem vrijblijvend contact met ons op!