Is ondernemen met een WW-uitkering interessant?

Share on facebook
Delen
Share on twitter
Delen
Share on linkedin
Delen
Share on whatsapp
Delen
Share on pinterest
Delen
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on pinterest

Ondernemen met een WW-uitkering biedt veel kansen, omdat je in de meeste gevallen de uitkering achter de hand blijft houden. Er zijn drie manieren om als ondernemer te starten vanuit een WW-uitkering.

Manier 1: Een eigen bedrijf beginnen met startperiode

Wanneer je start met het ondernemerschap op of na de dag dat jouw WW-uitkering ingaat, kun je in aanmerking komen voor de startperiode. Je ontvangt dan 26 weken lang 29% minder WW-Uitkering.

Tijdens deze 26-weekse startperiode mag je alle uren aan jouw eigen bedrijf besteden. Tijdens deze periode heb je geen sollicitatieplicht.

Als je minder dan 26 weken recht hebt op de WW-uitkering, dan loopt de startperiode tot het einde van je uitkering. Bijvoorbeeld: Je hebt nog 20 weken recht op je WW-uitkering, dan bedraagt de startperiode ook uit 20 weken. Neem contact op met jouw contactpersoon om aan te geven dat je gebruik wilt maken van de startperiode.

Voorwaarden voor de startperiode:

  • Voorwaarde 1: de kans moet groot zijn dat je met jouw eigen bedrijf voldoende geld verdient om van te leven. Deze inschatting wordt gemaakt op basis van je ondernemings- en financiële plan. Wanneer is een bedrijf levensvatbaar? Op het moment dat je zowel je privé als zakelijke kosten kunt dragen.

Het uitwerken van de plannen en het toetsen van de levensvatbaarheid behoort tot de expertises van Solvid Ondernemen. Via een gratis adviesgesprek kunnen we bespreken wat we voor jou kunnen betekenen.

  • Voorwaarde 2: je moet de Online-training zelfstandig ondernemen met een WW-uitkering volgen. In deze training krijg je de voorwaarden uitgebreid uitgelegd.
  • Voorwaarde 3: ook dien je het formulier ‘inkomstenopgave op Mijn UWV in te vullen en op te sturen.
  • Voorwaarde 4: je mag tijdens de startperiode geen opdrachten uitvoeren voor de werkgever die je ontslagen heeft.

Na de startperiode ga je door als zelfstandige en moet je doorgeven hoeveel uur je vanaf dat moment aan jouw bedrijf besteedt.

ondernemen met een WW-uitkering

Manier 2: Een eigen bedrijf beginnen zonder startperiode, met behoud van WW

Je kunt er ook voor kiezen om een eigen bedrijf te starten zonder startperiode, met behoud van de WW-uitkering.

Hoe berekent het UWV dan de hoogte van jouw WW-uitkering?  Door middel van het ‘fictieve inkomen’. Het fictieve inkomen is het dagloon dat je verdiende in loondienst omgerekend naar een bedrag per uur. Dit bedrag per uur wordt vermenigvuldigd door het aantal uren dat je als ondernemer aan je eigen bedrijf werkt.

Voorbeeldberekening: fictief inkomen

Je werkte 40 uur per week met als dagloon €180. Als je gemiddeld 8 uur per dag werkte, is uw uurloon € 180: 8 = € 22,50. Tijdens jouw WW-uitkering besteed je 80 uur per maand aan jouw eigen bedrijf. 80 x € 22,50 = € 1.800. Dat is het fictieve bruto-inkomen dat je verdient met jouw eigen bedrijf. UWV verrekent 70% van dit bedrag blijvend met jouw WW-uitkering.

De uitkomst hiervan wordt dus blijvend van jouw WW-uitkering afgetrokken. Het risico hiervan is dat wanneer je minder uren gaat werken als ondernemer, je WW-uitkering niet meer omhooggaat. Wanneer je gaat ondernemen met een WW-uitkering, schat dan dus goed in hoeveel uren jij als ondernemer kan werken.  

Voorwaarden behoud WW-uitkering:

  • Je moet blijven solliciteren voor de uren waar je nog WW voor ontvangt.
  • De WW-uitkering stopt als uw inkomsten uit jouw eigen bedrijf per maand hoger zijn dan 87,5% van uw WW-maandloon.

Manier 3: Een eigen bedrijf beginnen, zonder behoud van WW

Wanneer je ‘fictieve inkomen’ hoger is dan 87,5% van het WW-maandloon. Je gaat dan als ondernemer volledig werken. Geef dit dan ook door via het wijzigingsformulier WW van het UWV.

Wil je kunnen inschatten wat ondernemen betekent voor jouw uitkering? Gebruik dan een van de rekenhulpen van UWV. Bij benadering kun je hier zien wat bijverdienen doet in jouw specifieke situatie.

Elke situatie en uitkering is anders. Vraag daarom bij ons een gratis adviesgesprek aan, zodat wij je inzicht kunnen geven welke mogelijkheden er liggen voor jou in het ondernemerschap.